تعقیبات نمازهای واجب از نگاه آیت الله العظمی شبیری زنجانی

 

 

حضرت آیت الله شبیری زنجانی می‌گویند:

تعقیباتی که بعد از نماز های واجب انجام می‌دهم و به آن مقیدم، به این ترتیب است:

۱- آیةالکرسی تا «و هو العلی العظیم» ۲- تسبیحات حضرت فاطمه زهراسلام الله علیها ۳- سه‌مرتبه سوره توحید؛ ۴- سه مرتبه صلوات و سه مرتبه: «و من یتّق‌الله یعجل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکّل علی‌الله فهو حسبه إنّ‌الله بالغ أمره قد جعل‌الله لکلّ شیء قدراً». ۵- سی‌مرتبه تسبیحات اربعه؛ چون تسبیحات اربعه بعد از هر نماز واجب ـ‌ به‌خصوص برای مسافر که نمازش قصر است‌ ـ مستحب است. ۶- دعای سلامتی حضرت ولی‌عصر علیه السلام ۷- در سجده، چهارده مرتبه: «یا واسع یا وهّاب» یک‌نفس خوانده شود و اگر نفَس کفایت نکند، چهارده مرتبه: «یا وهّاب» بگوید. روایت این را نمی‌دانم، ولی آقای آسید ابوالحسن مرتضوی ـ از علمای تهران که مورد قبول اهل علم و اهل دعا و ذکر بود- این‌را برای مشکلات مادی و مانند این‌ها سفارش کرده بود. آقای حاج آقا رضا صدر می‌گفت: من مشکلات مادی زیادی داشتم که برطرف نشده بود. این دستور را آقای آسیدابوالحسن مرتضوی به من داد. من از حاج آقا رضا شنیدم که او به این دستور عمل کرده و گشایشی در کارش شده بود. حاج آقا رضا اجازه آن را به من هم داد.


زمان: 2015-06-22 09:15:57